Dni otwartej furty
w Podkowie Leśnej
02-04 lipca 2018 r.
Jubileusz 15-lecia OPOKI w Wasilkowie
oraz Finał Kampanii Kilometry Dobra
Pielgrzymka z Suwałk do Francji
śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus
27kwietnia-5maja 2018r
Noc czuwania
w Berdyczowskim Sanktuarium
20 – 21 kwietnia 2018 r.
Pielgrzymka do grobu
Sługi Bożego Bpa Adolfa Piotra Szelążka
9-10 kwietnia 2018 r.
Pozostałe wpisy dostępne w ARCHIWUM