IV Pielgrzymka Diecezjalna
Osób Niepełnosprawnych
Wambierzyce 12 maja 2017 r.
Terezjańskie Warsztaty
Liturgiczno–muzyczne
Suwałki, 28-30 kwietnia 2017 r.
TAU na Święcie Młodych w Wyszkowie
8-9 kwietnia 2017 r.
Wielkopostny dzień skupienia
dla młodzieży TAU
przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach
TAU w szpitalu
na 25 Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2017 r.
Pozostałe wpisy dostępne w ARCHIWUM