Podziękowanie Przełożonej generalnej
za udział i pomoc
w zorganizowaniu "Dni Szelążkowych"
Dni Szelążkowe w Toruniu
9-11 lutego 2018 r.
Ekshumacja doczesnych szczątków
Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka
Rekolekcje "Geniusz kobiety"
Mońki 27-30 grudnia 2017 r.
Spotkanie opłatkowe
w Suwałkach
Pozostałe wpisy dostępne w ARCHIWUM