Przyjęcie do postulatu
Martyny Śledziewskiej
20 listopada 2016r.
III Mladifest w Piotrkowie Trybunalskim
12-13 listopada 2016 r.
Spotkanie misyjne dla dzieci
w Suwałkach
12 listopada 2016 r.
Rondo im. ks. bp. Adolfa Szelążka
w Toruniu
Przekazanie akt z procesu
Sługi Bożego bpa A.P. Szelążka
do Kongregacji Spraw Świętych
Pozostałe wpisy dostępne w ARCHIWUM