TAU na Święcie Młodych w Wyszkowie
8-9 kwietnia 2017 r.
Wielkopostny dzień skupienia
dla młodzieży TAU
przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach
TAU w szpitalu
na 25 Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2017 r.
Siostry Terezjanki u grobu
Sługi Bożego Bpa A.P. Szelążka
12 lutego 2017 r.
Skupienie dla młodzieży
w Suwałkach
21 stycznia 2017 r.
Pozostałe wpisy dostępne w ARCHIWUM