Jubileusz 50-lecia profesji zakonnej s.Cherubiny Radzewicz i 60-lecia s. Albiny Wysockiej
0.JPG - 0.JPG

2.JPG - 2.JPG

3.JPG - 3.JPG

4.JPG - 4.JPG

5.JPG - 5.JPG

6.JPG - 6.JPG