DZIEŁO DUCHOWEJ POMOCY POWOŁANIOM

„Wtedy rzekł do swych uczniów:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo."

/Mt9, 37-38/

 

Odpowiadając na słowa Jezusa pragniemy zaprosić Cię do wspólnej modlitwy
w intencji powołań do Zgromadzenia Sióstr Terezjanek. Ze swojej strony zapewniamy
o pamięci modlitewnej, w sposób szczególny ofiarowując Twoje intencje
we wtorkowej nowennie za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

Pragnę włączyć się w Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom.
Postanawiam przez:   

ofiarować swoją codzienną modlitwę w intencji powołań do Zgromadzenia Sióstr
św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz prosić o wierność i umocnienie na drodze
powołania dla każdej Siostry Terezjanki.

W tej intencji ofiaruję również: 

                                       Imię:

                               Nazwisko:

                                    E-mail:

   Adres pocztowy(opcjonalnie):

 

MODLITWA O POWOŁANIA

Duchu Święty, przywiedź do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, dusze które Ty sam wybrałeś.
 Spraw, aby za dni naszych rodzina dzieci Twoich wiernie Ci służyła
szerząc miłość dla Najwyższej Miłości oraz wzrastała w liczbę i zasługi.

Ojcze Niebieski, ześlij Ducha  Świętego na Siostry Terezjanki,
aby On sam nimi kierował i nieustannie je uświęcał.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Tereso módl się za nami!

Dane osobowe podane w formularzu są do wglądu tylko i wyłącznie dla siostry obsługującej Księgę Modlitw,
nie są udostepniane osobom trzecim ani używane do rozprowadzania treści reklamowych.