10-lat Niepublicznej Szkoły Zgromadzenia
oraz nadanie imienia Św. Zelii i Ludwika Martin

13 grudnia br. uczestniczyliśmy w uroczystości nadania imienia Św. Zelii i Ludwika Martin Niepublicznej Szkole w Ścinawce Dolnej. Na początku obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Święci rodzice” w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej, które wprowadziło nas w klimat tego święta. W centrum obchodów była sprawowana msza św., której przewodniczył ks. Bp Adam Bałabuch, koncelebrowali o. Emmanuel Żak z Kłodzka i ks. Krzysztof Myszogląd. Po skończonej liturgii zabrała głos s. Bożena Oporska – Dyrektor Szkoły, a Matka Generalna Lucyna Lubińska jako Przedstawiciel Organu Założycielskiego Szkoły odczytała Akt nadania imienia szkole. Potem zabrał głos Burmistrz Radkowa Pan Jan Bednarczyk oraz przemawiała Pani Anetta Kościuch - Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Kłodzkiego, która wręczyła List Gratulacyjny Powiatu Kłodzkiego. Potem nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Matkę Generalną i poświęcenie tablicy przez Księdza Biskupa Adama Bałabucha. Na koniec mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą 10-lecia istnienia szkoły. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów, a także absolwenci szkoły z rodzicami.

Z przemówienia Matki Generalnej: "Najserdeczniej i najcieplej zwracam się do naszych uczniów, wychowanków i podopiecznych, bowiem bez Was nie byłoby ani Placówki, ani Szkoły, a co za tym idzie nie byłoby dzisiejszej tak pięknej uroczystości. Od dzisiaj już prawnie, macie w niebie swoich Patronów, opiekunów i rodziców, którzy doskonale wiedzą, jak piękny, ale zarazem trudny jest proces wychowywania i wzrastania.  Ileż w tym procesie potrzeba cierpliwości, miłości, pokory, a przede wszystkim zawierzenia Bogu, który najlepiej zna serce tak wychowanka jak i wychowawcy."

Zdjęcia z uroczystości

admin