Jubileusz 50-lecia profesji s. Cherubiny Radzewicz

 

    W niedzielę 23 lutego br. nasza terezjańska rodzina uczestniczyła w uroczystej Mszy św. z okazji Jubileuszu 50-lecia profesji zakonnej. S. Cherubiny Radzewicz w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach przy udziale licznie zebranych Sióstr z naszych wspólnot, kapłanów, rodziny, przyjaciół i znajomych. Eucharystii przewodniczył ks. bp Henryk Ciereszko (z archidiecezji białostockiej). Ksiądz biskup doskonale pamięta s. Cherubinę z pobytu w Mońkach, gdzie przyjeżdżał z młodzieżą na Oazy. Homilię jubileuszową wygłosił ksiądz proboszcz konkatedry Kazimierz Gryboś,
w której przypomniał znaczenie profesji zakonnej i złożonych rad ewangelicznych, odwołując się do dokumentów Kościoła. Wzruszające były słowa życzeń m. Lucyny Lubińskiej dla Jubilatki, w których zawarła swoje osobiste miłe
i niezapomniane doświadczenie spotkania s. Cherubiny na drodze rozeznawania swojego powołania zakonnego. Przywołanie tych wspomnień wycisnęła w oczach Jubilatki łzy. Nie zabrakło też innych życzeń, które wypowiedziały różne stany, począwszy od dzieci, poprzez osoby dorosłe i różne grupy posługujące w konkatedrze. Jubileusz rozpoczął się w zakonnej kaplicy ceremonią nałożenia wianka i wręczenia jubileuszowej świecy. Dopełnieniem świętowania była wspólna agapa z zaproszonymi gośćmi, w której nie zabrakło tańców integracyjnych. S. Monika Siemionko, znana już w Zgromadzeniu jako "fachowiec" od tańców rozpoczęła część artystyczną zapraszając wszystkich do uroczystego poloneza. Wspólna integracja poprzez taniec poderwała prawie wszystkich do włączenia się do radosnego świętowania tego czasu. Cieszymy się obecnością tak wielu Sióstr w przeżywanym Jubileuszu s. Cherubiny, która zapewne nie jedną z nas przyjmowała do Zgromadzenia, przyjmowała nasze śluby, bądź współpracowała z nami na różnych polach naszego zakonnego posługiwania poprzez sprawowaną przez dwie kadencje jej posługę Przełożonej generalnej Zgromadzenia.

     

s. Dawida Prusińska