Dnia 4 listopada 2018 roku na Mszy św. o godz. 12.00. w kościele św. Aleksandra w Suwałkach dziękowałyśmy Dobremu Bogu za 60 lat pracy Sióstr Terezjanek w parafii św. Aleksandra.

Mszę świętą dziękczynną celebrowali: Ks. Proboszcz Kazimierz Gryboś, Ks. Proboszcz Tadeusz Rynkiewicz oraz Ks. Dziekan Jarema Sykulski.

W darach ofiarnych złożona została odnowiona chorągiew św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która będzie używana podczas procesji w parafii. Ma przypominać o duchowości i charyzmacie naszego Zgromadzenia. Poświęcenia chorągwi dokonał ks. Jarema Sykulski.

Na uroczystości obecna była Matka Generalna s. Lucyna Lubińska, nasze współsiostry z domu p.w. Niekalanego Poczęcia NMP, zaprzyjaźnione z naszym domem Siostry Salezjanki oraz Ojcowie Franciszkanie z parafii Bożego Ciała.

Życzenia Siostrom z okazji Jubileuszu posługi złożył ks. Proboszcz Kazimierz Gryboś, ks. Jarema Sykulski oraz Franciszkański Zakon Świeckich. W imieniu dzieci i młodzieży życzenia złożyła schola parafialna oraz Terezjańskie Apostolstwo Ufności.

 

Bogu niech będzie chwała za 60 lat

naszej terezjańskiej obecności, modlitwy i pracy

w parafii św. Aleksandra w Suwałkach!

Galeria

s. Bogumiła Ptasińska