Wiadomości z placówki misyjnej w Oruro


         Nasza placówka misyjna znajduje się w Oruro, w Boliwii w Andach Środkowych na płaskowyżu Altiplano, na wysokości 3709 m n.p.m. O roślinność tu bardzo trudno, bo panuje tu typowo górski klimat, natomiast można spotkać w mieście drzewo, szczególnie w parkach, gdzie celowo się o nie troszczy, ze względu na małą ilość tlenu. Ludzie tutaj to ludzie gór, często trudniący się górnictwem, bo w naszym rejonie mnóstwo jest kopalń. Posługują się nie rzadko językami quechua i aymara, a szczególnie można tego doświadczyć na targach, które tutaj zwiemy mercado. I w tym wszystkim my – Siostry Terezjanki. To nasz pierwsza placówka misyjna i marzymy, że nie ostatnia, bo potrzeby są ogromne. Pracujemy tu we dwie: s. Elżbieta posługuje jako zakrystianka w katedrze, s. Joanna natomiast w diecezjalnej komisji Biblii i katechezy, która ma na celu propagować i zachęcać do czytania i poznawania Słowa Bożego oraz obejmuje formacją wszystkich katechistów, pracujących w diecezji Oruro. Obie także udzielamy się w naszej parafii, pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, którą prowadzą Ojcowie Jezuici. To układamy kwiaty, to pomagamy w organizacji Świat i uroczystości, czy towarzyszymy katechistom w ich pracy.

        Mieszkamy w domu po siostrach hiszpankach, które przeniosły się wraz ze swoimi niepełnosprawnymi wychowankami do Cochabamby. Dom jest ogromny i ma wiele możliwości, ale wszystko powoli. W pierwszej kolejności planujemy utworzyć tu Centrum Dzieci i Młodzieży im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. I dokładnie teraz próbujemy pokonać wszelkie administracyjne przeszkody, by otworzyć świetlicę dla dzieci. Dzieci, których tu pełno w naszej dzielnicy. Dzieci, które całe dnie spędzają opiekując się swoim rodzeństwem, grając i bawiąc się na ulicach, czekając aż ich rodzice powrócą z pracy, nierzadko ciężkiej. I takie to nasze plany na przyszłość!

        Obecnie przy naszej wspólnocie działa modlitewna grupa świętej Teresy od Dzieciatka Jezus. Spotykamy się na Nowennie do św. Teresy w każdą środę i modlimy się wspólnie w intencjach ludzi, którzy te intencje przynoszą.

       W naszym domu współpracujemy także z ewangelizacyjną grupą Decolores, której towarzyszymy w ich formacji, świętach, inicjatywach.

       I na dzień dzisiejszy to cała nasza rzeczywistość, z której pozdrawiamy w naszym Chrystusie Panu, który nas tu przywiódł, jak powiedziała Nasz Patronka, by „głosić Ewangelię, aż po krańce świata”. Amen.

ZDJĘCIA

s. Joanna Olszewska CST