Dni Szelążkowe w Toruniu

Dni Szelążkowe rozpoczęły się 9 lutego, w 68. rocznicę śmierci Sługi Bożego. W ramach tych wydarzeń odbyła się sesja naukowa poświęcona Słudze Bożemu Biskupowi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi. Jako biskup wygnaniec z diecezji łuckiej na Wołyniu ostatnie 4 lata swego życia spędził w podtoruńskim Zamku Bierzgłowskim. Wydarzenia te wpisują się w trwający proces beatyfikacyjny bp. Szelążka. Sesja naukowa, która odbyła się w toruńskim Centrum Dialogu, miała trzy wymiary. Przedstawiono zarys historyczny czasów, w których żył i posługiwał bp Szelążek, a także główne nurty myśli katolickiej szerzonej przez biskupa i ówczesny Kościół katolicki, przybliżono niektóre elementy trwającego procesu beatyfikacyjnego oraz zaprezentowano inscenizację w wykonaniu grupy teatralnej z Łucka.

10 lutego w Ratuszu Staromiejskim odbył się koncert ku czci Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia "Kto we łzach sieje" w wykonaniu grupy teatralnej z Łucka (Ukraina). Inscenizacja składała się z trzech epizodów, pierwszy dotyczył aresztowania i przesłuchania Biskupa, druga scena ukazała spotkanie Ordynariusza z kapłanami w więzieniu, ostatnia nawiązywała do deportacji Biskupa do Polski. Następnie wystąpił zespół Grace z Piotrkowa Trybunalskiego. Koncert prowadzili: s. Nikodema Czarniecka oraz ks. Paweł Borowski.

Zwieńczeniem trzydniowych obchodów była Msza św. w parafii św. Jakuba, gdzie spoczywają doczesne szczątki Biskupa Wygnańca. W Eucharystii pod przewodnictwem bpa. Andrzeja Suskiego, emerytowanego biskupa toruńskiego, uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani, osoby konsekrowane, głównie siostry Terezjanki, duchowe córki bp. Szelążka oraz wierni świeccy. Obecni byli także przedstawiciele władz wszystkich szczebli. Zgromadzonych powitał proboszcz parafii pw. św. Jakuba ks. kan. Wojciech Kiedrowicz. Zachęcił wszystkich do gorliwej modlitwy w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka.

Podano za: https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/1935/dni-szelazkowe-w-toruniu

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/1938/koncert-ku-czci-bp-szelazka

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/1939/zakonczyly-sie-dni-szelazkowe-w-toruniu

admin