DZIAŁALNOŚĆ ZGROMADZENIA

    

Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest wezwane przez Boga do czynieniu wszystkiego, by miłość do Boga wzrastała w sercu każdego człowieka, szczególnie w sercach dzieci i młodzieży. Zgodnie ze szczególnym rysem Zgromadzenia, którym jest życie darem dziecięctwa duchowego na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus, nasza działalność powinna być ukierunkowana na budzenie dziecięcej ufności względem Boga Naszego Najlepszego Ojca.

Czynimy to podejmując różnego rodzaju działania:

 • katechizujemy dzieci i młodzieży w szkołach, a na Ukrainie przy parafiach;

 • prowadzimy placówki oświatowo-opiekuńczo-wychowawcze (pogotowie opiekuńcze, świetlica środowiskowa, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, szkoła specjalna);

 • prowadzimy terezjańskie duszpasterstwo tworząc dziecięce i młodzieżowe grupy o nazwie Terezjańskie Apostolstwo Ufności;

 • prowadzimy inne grupy istniejące w parafiach: schole parafialne, Dzieci Maryi, Eucharystyczny Ruch Młodych; Koła Misyjne; Oaza (Ukraina),

 • wspomagamy dorosłych przez prowadzenie kursów przedmałżeńskich (Ukraina), socjoterapii, spotkań formacyjnych;

 • podejmujemy modlitwę za kapłanów, m.in. przez propagowanie ruchu modlitewnego - Misja Św. Teresy od Dzieciątka Jezus;

 • włączamy się w różnego rodzaju ewangelizacyjne dzieła Kościoła powszechnego i lokalnego (uczestniczymy w Przystanku Jezus, w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę, Światowych Dniach Młodzieży, Europejskich Spotkaniach Taize, różnego rodzaju diecezjalnych rekolekcjach ewangelizacyjnych, festiwalu młodych;

 • organizujemy wyjazdowe rekolekcje dla młodzieży, dni skupienia, adoracje, warsztaty arte, warsztaty muzyczne, warsztaty tańca modlitewnego, warsztaty kulinarne; warsztaty dziewiarstwa ręcznego (Ukraina);

 • podejmujemy prace w kancelariach parafialnych, zakrystiach;

 • opiekujemy się chorymi na trąd w szpitalu w Bari (Włochy);

 • przygotowujemy się do pracy misyjnej w Boliwii;

 • pomagamy potrzebującym, odwiedzamy chorych;

 • niesiemy uśmiech i radość wszędzie tam, gdzie nas Bóg posyła.

W apostolstwie Zgromadzenia uczestniczą wszystkie siostry, także te, które podejmują prace wewnątrz naszych domów oraz siostry starsze i chore, które przez modlitwę i ofiarowanie swego cierpienia wypraszają łaski dla świata.

Obecnie Zgromadzenie posługuje w siedmiu diecezjach na terenie Polski (11 domów), na Ukrainie (2 domy) i we Włoszech (2 domy).

oprac. s. Bożena Oporska