BISKUP ADOLF PIOTR SZELĄŻEK PATRONEM DRUŻYN HARCERZY
ZE ZDOŁBUNOWA NA UKRAINIE

 

 

Aleksander Radica - podharcmistrz, komendant harcerskiego hufca "Wołyń", opowiada o drużynach ze Zdołbunowa, które obrały na swoich patronów biskupa Adolfa Piotra Szelążka oraz świętą Teresę z Lisieux.
Zdołbunów, 7 marca 2019 roku.

 

s. Dawida Prusińska
Podkowa Leśna
21 marca 2019 roku