III Karmelitańskie Dni Młodzieży w Gwozdawie

     Młodzież z Łucka, Tarnopola, Winnicy, Charkowa, Żytomierza, Kijowa, Chmielnika, Chmelnickiego, Iwano-Frankiwska i innych miejscowości na Ukrainie dnia 10 sierpnia 2017 r. zjechała się do Sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej, żeby wziąć udział w III Karmelitańskich Dniach Młodzieży. Tym razem Patronem był św. Jan od Krzyża, a hasłem „Droga do wolności”. Przyjechało ponad 100 osób w wieku od 14-30 lat. Dni dla Młodych zorganizowały wspólnoty: Karmelitów bosych, Karmelitanek Dzieciątka Jezus i Terezjanek oraz Młodzież Karmelu.

Uroczystości rozpoczęły się w czwartek, 10 sierpnia w Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej. Tu odbyła się rejestracja uczestników i powitanie. Następnie w programie była pantomima, przygotowana przez osoby z lekką niepełnosprawnością umysłową z karmelitańskiego Ośrodka Socjalno – Charytatywnego, a zaraz po niej Msza Święta. Po zakończeniu Liturgii, uczestnicy i organizatorzy, autobusami wyruszyli do Gwozdawy, gdzie po rozlokowaniu rozpalona została wielka „watra” (ognisko) i przy niej odbyła się kolacja (pieczone kiełbaski), wzajemne zapoznawanie się i wspólne śpiewy. Wieczór dnia pierwszego zakończył się modlitwą adoracji.

W ciągu czterech dni uczestnicy brali udział w Eucharystii, adoracjach, modlitwach. Wygłaszane były konferencje, po których była praca w grupkach i dzielenie. Różne osoby przedstawiły swoje świadectwa. Odbyły się dwie lekcje „szkoły medytacji”. W czasie wolnym każdy mógł odwiedzić pustelnie św. Jana, żeby odczuć ducha modlitwy karmelitańskiej, tańczyć i grać w różne gry.

W piątek, 11 sierpnia, przyjechał oczekiwany gość – bp. Witalij Krywickij (pasterz diec. kijowsko-żytomierskiej), by przewodniczyć Mszy św. i ukazać słowem „jak być uczniem Chrystusa i umieć mówić NIE, kiedy trzeba”. Wieczorem odbyła się Droga Krzyżowa.

W sobotę, 12 sierpnia, uczestnicy  wzięli udział  w warsztatach. Każdy z uczestników wybrał dziedzinę, która go interesowała. Były m.in.: warsztaty Powołanie, Pierwsza pomoc medyczna, Artystyczny, Agroturystyka, Garncarstwo, Nauka wykonywania różańców. Gwoździem wieczoru stał koncert znanego w Ukrainie chrześcijańskiego zespołu „KANA”.

W niedzielę po Mszy św. uczestnicy otrzymali pamiątkowe książeczki „Słowa światła i miłości” – „mini-przewodnik” po życiu duchowym. Po obiedzie wszyscy pojechali na ostatni akord do Sanktuarium MB Berdyczowskiej. Po modlitwie różańcowej chętni przyjęli szkaplerz karmelitański. O. Józef Kucharczyk OCD ogłosił, że przewodniczką następnych Dni Młodych będzie św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

s. Antonina Puchalska

Zdjęcia