III Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych

Dnia 12.05.2016 odbyła się III Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Św. Jana Pawła II – „Bądźcie Apostołami Bożego Miłosierdzia”.   Na radosne przebywanie w Domu Matki przybyło ok. 450 osób z 22 specjalnych placówek edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych z terenu Diecezji Świdnickiej.

Po powitaniu wszystkich przez O. Alberta Krzywańskiego, kustosza Sanktuarium oraz s Bożenę Oporską – dyrektora Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który po raz trzeci organizuje tę pielgrzymkę, przemówił także Pan Burmistrz Gminy Radków – Jan Bednarczyk.

Pielgrzymkowe spotkanie poprowadziła s. Emilia Piotrowska inicjatorka i współorganizatorka pielgrzymki. Pierwszym punktem programu było pantomima pt. „W promieniach miłosierdzia” w wykonaniu uczniów szkoły specjalnej w Ścinawce Dolnej oraz wychowanków DPS w Ścinawce Dolnej. Pantomimę przygotowała s. Emilia Piotrowska we współpracy z s. Albertą Świerżyńską oraz P. Sylwią Mazurkiewicz. W przedstawieniu wystąpiła także P. Gabriela Mastalerz pracująca w naszym zespole szkół w Ścinawce Dolnej.

Następnie wystąpił zespół muzyki sakralnej „Lumen” z Poznania z Pop-oratorium pt. „Miłosierdzie Boże”. Pieśni, przeplatane tekstami św. Faustyny, były dla  uczestników okazją do modlitwy, ale też do wspólnej zabawy na chwałę Pana.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza Święta sprawowana przez Ks. Bpa Adama Bałabucha. Koncelebrowali ją: O. Albert Krzywański – kustosz sanktuarium, Ks. Jerzy Czernal – dziekan dekanatu Nowa Ruda Słupiec, ks. Grzegorz Kupczyk – kapelan z Ludwikowic. W Eucharystii uczestniczył Pan Burmistrz Jan Bednarczyk.

W procesji na wejście, przedstawiciele przybyłym placówek, wnieśli przygotowane przez siebie flagi miłosierdzia. W liturgii wzięły czynny udział osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie z różnych placówek. Śpiew podczas Mszy świętej  prowadziła młodzież z Parafii św. Katarzyny w Nowej Rudzie Słupiec. Na zakończenie Eucharystii złożone zostały też życzenia dla Ks. Biskupa Adama z okazji 30 rocznicy Jego święceń kapłańskich.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się znów na plac przy Bazylice, by tam spożyć ciepłą zupę.

Ostatnim punktem spotkania była nauka tańca miłosierdzia do piosenki „Błogosławieni miłosierni”.

Na zakończenie Ks. Biskup wraz z obecnymi kapłanami, pobłogosławił i rozesłał pielgrzymów do swych domów, by tam nieśli orędzie miłosierdzia i stawali się apostołami Bożego Miłosierdzia.

W czasie pielgrzymki czynny był także "Kramik Lolka", w którym można było otrzymać pamiątki wykonane własnoręcznie przez uczniów naszego zespołu szkół. 

Bardzo dziękujemy wszystkim którzy dopomogli przybyć osobom niepełnosprawnym na to niecodzienne spotkanie. 

s. Bożena Oporska

 Galeria tutaj