IV Pielgrzymka Diecezjalna Osób Niepełnosprawnych

 

„Maryjo, niech w Twoim Niepokalanym Sercu 
ukaże się wszystkim światło Nadziei!”
(św. Jan Paweł II)

W 100-lecie Objawień Fatimskich, osoby z niepełnosprawnością diecezji świdnickiej: uczniowie szkół i placówek specjalnych i integracyjnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, wychowankowie i mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej wraz z opiekunami, spotkali się z Piękną Panią – Maryją, którą czcimy w Sanktuarium w Wambierzycach. Wraz ze Świętym Janem Pawłem II oraz błogosławionymi Dziećmi z Fatimy Hiacyntą i Franciszkiem, w przeddzień ich kanonizacji,  odpowiedzieliśmy na wezwanie Maryi do modlitwy i nawrócenia. Pielgrzymka odbywa się po raz czwarty się pod Patronatem Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.

Do domu Maryi przybyło ok 400 osób z 22 placówek.

Zgodnie z programem pielgrzymki, po powitaniu zebranych przez Organizatorów i Kustosza Sanktuarium O. Alberta Krzywańskiego, obecni pośród pielgrzymów kapłani – O. Albert, O. Emanuel Żak OFM z Kłodzka, Ks. Grzegorz Kupczyk, kapelan z Ludwikowic Śląskich – udzielili zebranym błogosławieństwa na rozpoczynający się dzień.

Następnie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, uczennice Zespołu Szkolno-przedszkolnego oraz wychowankowie Domy Pomocy Społecznej ze Ścinawki Dolnej zaprezentowali przedstawienie pt. „Fatima – spotkanie z Piękną Panią”, przygotowane przez s. Emilię Piotrowską oraz Panią Sylwię Mazurkiewicz i Panią Edytę Dudek.

Po przedstawieniu uczestnicy zostali zaproszeni do pracy grupowej. Część z nich przygotowywała duże plakaty tajemnic radosnych różańca oraz dzieci z Fatimy, a część dekorowała drogę różańcową, po której przejdzie procesja fatimska.

O godz. 11.00 wszyscy zebraliśmy się w Bazylice, by uczestniczyć we Mszy Świętej. Przewodniczył jej O. Albert Krzywański, współcelebrowali – ks. Damian Mroczkowski – diecezjalny wizytator katechezy, Ks. Jerzy Czernal – dziekan z Nowej Rudy Słupiec, oraz Ks. Grzegorz Kupczyk.

W liturgię zaangażowali się uczestnicy z różnych placówek. W darach ofiarnych złożone zostały 3 świece ołtarzowe. W Eucharystii uczestniczył także Pan Burmistrz Gminy Radków Jan Bednarczyk.

Po Komunii Świętej O. Albert powierzył wszystkich Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po Mszy Świętej s. Bożena Oporska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych podziękowała wszystkim, którzy współtworzą tą pielgrzymkę – uczestnikom, celebransom, sponsorom, dobroczyńcom, wolontariuszkom i wolontariuszom z Kłodzka.

Bezpośrednio po Mszy Świętej wyszliśmy w procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej na przygotowaną drogę różańcową, odmówiliśmy część radosna różańca świętego. W procesji uczestnicy nieśli przygotowane przez siebie piękne, duże różańce, które następnie złożyły w darze Maryi, a O. Albert wystawi je w Bazylice by było świadectwem naszego zaangażowania.

Po procesji  był czas ciepłego posiłku a następnie prezentacja pieśni maryjnych przygotowanych przez poszczególne grupy. Spotkanie zakończyło się ok. godz. 14.00.

tekst ze strony   http://szkolascinawka.pl/IV_Pielgrzymka_Diecezjalna.html

zdjecia   http://szkolascinawka.pl/Galeria_IV_Diecezjalna_Pielgrzymka_12.05.2017,g,43817.html