Jubileusz 50 - lecia profesji zakonnej s. Cherubiny Radzewicz
60-lecia s. Albiny Wysockiej

 

    Dnia 7 lipca 2014 r. na zakończenie rekolekcji zakonnych w Mońkach, Jubileusz 50 i 60 - lecia profesji zakonnej przeżywały: s. Cherubina Radzewicz i s. Albina Wysocka. Uroczystej Mszy św. jubileuszowej z aktem odnowienia profesji przewodniczył O. Stanisław Fudala OCD z Krakowa. W uroczystościach wzięły udział zgromadzone siostry, kończące zakonne rekolekcje z Przełożoną generalną na czele. Na zakończenie Mszy św. Jubilatki w krótkich słowach podziękowały za dar modlitwy i wspólne budowanie naszego Zgromadzenia w ciągu tych lat. Drugą częścią wspólnego świętowania była radosna agapa poprzedzona życzeniami, które w imieniu wszystkich sióstr wyraziła m. Lucyna Lubińska podkreślając wieloletnią posługę Sióstr jako Przełożone generalne naszego Zgromadzenia, wpisujące się w żywą historię naszej Rodziny zakonnej. Siostrom Jubilatkom życzymy dalszych pięknych lat życia we wspólnocie, Zgromadzeniu i Kościele.

s. Dawida Prusińska

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii tutaj