Jubileusz 50-lecia profesji s. Assumpty Zdankiewicz

     22 marca 2015 r., we wspólnocie w Mońkach obchodziłyśmy złoty Jubileusz profesji s. Assumpty Zdankiewicz. Wokół Jubilatki zgromadziła się rodzina oraz Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Przełożoną generalną na czele. Eucharystii przewodniczył ks. bp Henryk Ciereszko z Białegostoku. Świadectwo życia i wierności Bogu na drodze powołania Jubilatki było wyznaniem wiary w Tego, który pierwszy dochowuje wierności złożonym obietnicom, towarzysząc człowiekowi w jego pielgrzymce wiary.

s. Dawida Prusińska

Zapraszamy do galerii zdjęć tutaj