Jubileusz 25-lecia ślubow zakonnych s. Bożeny Oporskiej

Dnia 20 września 2015 r. świętowałyśmy dwa jubileusze: 150 rocznicę urodzin Sł. Bożego Ks. Bpa A.P. Szelążka – Założyciela naszego Zgromadzenia oraz 25-lecie profesji zakonnej s. Bożeny.

Mszę Świętą celebrował J.E.Ks.Bp Adam Bałabuch wraz z ojcami franciszkanami z Kłodzka: O. Proboszczem Emanuelem oraz naszym spowiednikiem – O. Mateuszem; był także obecny O. Zbigniew Kluska z Legnicy, ks. Paweł Kilimnik oraz ks. prob. Stanisław Karawan. We wspólnym dziękczynieniu wzięli też udział zaproszeni goście: m.in. Pan Burmistrz Jan Bednarczyk, Pan Jan Podgórski, s. Bożena Marianka ze Ścinawki Średniej; pracownicy szkoły oraz DPS, nasi podopieczni chłopcy, a także dziewczęta z grupy Dzieci Maryi z Kłodzka wraz z rodzicami.

Wprowadzeniem do tej uroczystości był taniec ewangelizacyjny do piosenki „Twoje ręce” wykonany przez Siostry. Po Mszy Św. uczestnicy mogli obejrzeć też przygotowaną, okolicznościową wystawę dotyczącą życia i działalności naszego Ojca Założyciela.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć tutaj

s. Bożena Oporska