JUBILEUSZ   S. MIECZYSŁAWY     

     Na zakończenie rekolekcji zakonnych w Rychnowie, dnia 14 lipca bieżącego roku, świętowałyśmy jubileusz 50-lecia konsekracji zakonnej s. Mieczysławy Radzewicz. Przełożona generalna dokonała obrzędów wstępnych – nałożenie wianka i wręczenie świecy – oraz we wstępie podziękowała za posługę i dyspozycyjność Siostry Jubilatki. W kaplicy uczestniczyłyśmy we Mszy św., której przewodniczył o. Cherubin Żyłka OFM, a s. Mieczysława odnowiła uroczyście swoje śluby zakonne. Po skończonej Eucharystii przeszłyśmy do refektarza na życzenia i dalsze świętowanie przy wspólnym stole.

FOTO

admin