IV Karmelitańskie Dni Młodych

       W dniach 9-12 sierpnia 2018 r. w Gwozdawie, niedaleko Berdyczowa, odbyły się IV KDM pod tytułem "Na skrzydłach ufności - do wiary". Patronką tych dni była św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Około 130 osób z całej Ukrainy przez 4 dni poznawało "małą drogą" naszej wielkiej Świętej. Organizatorami tych dni byli Ojcowie Karmelici wraz z Siostrami Terezjankami z Berdyczowa i Torunia. Chociaż Karmelitańskie Dni Młodych miały charakter modlitewny, w tym roku nie brakowało czasu na wspólne zabawy, taniec, śpiew i warsztaty. Codzienne konferencje, dzielenie się w małych grupach, świadectwa, Eucharystia, szkoła medytacji i adoracja przybliżały uczestnikom Boga i Małą Świętą. Wszyscy mieli okazję usłyszeć, że drogą Tereski może pójść każdy bez wyjątku i przyjąć zachętę Świętej ,,nie ustawaj w ufności”. Jest bowiem niemożliwe by Bóg osobom kroczącym tym szlakiem nie odpowiedział. Teresa mówiła, że On zawsze obdarza nas łaską „w takiej mierze, w jakiej Mu ufamy". Niech te słowa poprowadzą nas do większej ufności.

F O T O

Olena Tymoszczuk