BYĆ SIOSTRĄ W ZGROMADZENIU ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS TO:

 

-  Kochać Boga jak dziecko kocha swego ukochanego Ojca oraz świadczyć  o Jego cudownej Miłości;

-  Zdać się całkowicie na Boga, który jest Panem działającym  i przemieniającym,
aż do całkowitego zjednoczenia i przebóstwienia ludzkiej natury;-  Pokochać siebie taką jaką jestem i zapewniać ludzi, że Bóg kocha nas za darmo,
z naszym grzechem i słabością;-  Być pogodną i nieść światu radość, bo jeśli naprawdę jesteś dzieckiem Bożym,
to w twym sercu rodzi się szczęście;-  Dowodzić swej miłości małymi uczynkami, spełnianymi w codzienności,
bo tu nie liczy się wielkość dzieła ale potęga miłości;-  Modlić się za kapłanów na wzór Patronki – św. Teresy i pomagać im w pracy apostolskiej i parafialnej;
 -  Rozszerzać swe serce w duchu misyjnym
i uczyć innych wrażliwości misyjnej, by Ewangelia przemieniała ludzkie serca,