Relacja z przebiegu konferencji naukowej
poświęconej życiu, działalności i duchowości Sługi Bożego
biskupa Adolfa Piotra Szelążka,
Siedlce, 27 listopada 2015


     Uroczysta msza św. pod przewodnictwem J.E. Ordynariusza Diecezji Siedleckiej, biskupa Kazimierza Gurdy wraz z biskupem pomocniczym Piotrem Sawczukiem, sprawowana w Katedrze Siedleckiej, wprowadziła zebranych licznie gości w tematykę życia i działalności Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Ks. biskup Gurda w swej homilii przywołał krótką biografię Sługi Bożego oraz nakreślił sylwetkę duchową, wskazując szczególnie na wierną i oddaną służbę, której wyraźnym fundamentem jest miłość Chrystusa. To ona staje się jedyną motywacją do podjęcia wezwania, aby przyjąć troskę o diecezję łucką, najbiedniejszą ze wszystkich diecezji ówczesnej Polski, borykającą się z brakiem kapłanów i niewielką siecią parafii. Ta miłość do Boga i Kościoła, kształtowana od dzieciństwa, poprzez lata seminaryjne a później w posłudze drugiemu człowiekowi, umacniała się z każdym dniem, aż osiągnęła pełnię poprzez gotowość oddania życia za diecezję łucką. Potrafił kochać swych diecezjan ale także prześladowców – podkreślił Biskup Gurda. Prosimy dzisiaj Boga, aby został ogłoszony błogosławionym.

     We mszy św. wzięli udział przybyli licznie kapłani z diecezji Siedleckiej, Drohiczyńskiej, Ełckiej i innych, a także licznie zgromadzone siostry terezjanki, przybyłe w całej Polski oraz reprezentacja z Ukrainy, siostry z innych zgromadzeń zakonnych i wierni świeccy. Przybyła liczna reprezentacja miasta urodzenia Sługi Bożego biskupa Szelążka tj. ze Stoczka Łukowskiego oraz Węgrowa. Obecny byli także dyrektor IV Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego wraz z reprezentacją uczniów, którzy są kontynuatorami ówczesnego Gimnazjum Gubernialnego w Siedlcach, którego absolwentem był Sługa Boży.

     W drugiej części spotkania, w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, po przywitaniu zebranych gości przez Panią Rektor Tamarę Zacharuk, rozpoczęły się prelekcje.

     Referaty wygłosili m.in. Grzegorz Welik – dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach, który opowiadał o obecności Biskupa Szelążka w Siedlcach, dr hab. Maria Dębowska z KUL przybliżyła zebranym temat dotyczący diecezji łuckiej za czasów Bpa Szelążka. Po przerwie ks. Bernard Błoński dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach wtajemniczał słuchaczy w okres współpracy biskupa Szelążka z biskupem Henrykiem Przeździeckim. Natomiast o przedłużeniu społecznej misji biskupa Szelążka, która trwa do dziś mówiła siostra Renata Dzikielewska ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Natomiast dr Rafał Dmowski z UPH umiejscawiał hierarchę w historiografii polskiej. Nie zabrakło także informacji z diecezji drohiczyńskiej. Konferencję zakończyło wystąpienie prof. Waldemara Rozynkowskiego, który mówił o korespondencji  Biskupa z matką Agnieszką od Jezusa z Lisieux.

     Organizatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie oraz Zgromadzeni  Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wszystkie prelekcje będzie można odczytać w publikacji jaka zostanie przygotowana po konferencji i wzbogacona o informacje dodatkowe o toczącym się procesie beatyfikacyjnym.

Kilka zdjęć tutaj

s. Hiacynta Augustynowicz CST
Postulator sprawy beatyfikacyjnej Sł. Bożego bpa A. P. Szelążka