KONKURS PLASTYCZNY

Z okazji jubileuszu 60 lat pracy Sióstr Terezjanek w parafii św. Aleksandra w Suwałkach, zaprosiłyśmy dzieci z parafii św. Aleksandra oraz uczniów ze szkół, w których uczymy katechezy do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Tematem przewodnim konkursu była oczywiście osoba św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Prace można było wykonać dowolną techniką, w dwóch kategoriach. Należało  przedstawić postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza lub zilustrować „małą drogę” do nieba  Świętej z Lisieux.

Ostatecznie otrzymałyśmy 88 prac wykonanych różnymi technikami. Każda praca była wyjątkowa i niepowtarzalna. Wybór najlepszych okazał się bardzo trudny, dlatego poprosiłyśmy o pomoc plastyka - p. Agatę Karwowską.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 4 grudnia 2018 r. po Mszy świętej dla dzieci. W rozdaniu nagród pomógł Ks. Proboszcz Kazimierz Gryboś. Oprócz nagród głównych, każdy uczestnik otrzymał podarunek za zaangażowanie i uczestnictwo w konkursie.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane w kościele św. Aleksandra przy bocznym ołtarzu, gdzie znajduje się figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

GALERIA ZDJĘĆ

s. Bogumiła Urszula Ptasińska CST