Świadectwo życia konsekrowanego w parafii NMP Królowej Polski w Toruniu

     Siostry Terezjanki z toruńskiej wspólnoty dnia 24 stycznia 2016 roku, u kresu Roku Życia Konsekrowanego,  złożyły świadectwo życia radami ewangelicznymi. W ramach homilii siostry krótko nakreśliły sens każdego ze składanych ślubów Bogu: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Na Mszy Świętej dziecięcej, dodatkowo przygotowały z dziećmi krótkie przedstawienie o 4 świecach, nawiązując w nim do składanych ślubów zakonnych. Świadectwo, radość z życia radami ewangelicznymi i wynikającą z tego wdzięczność uwieńczyły odśpiewaniem pieśni „Jezu, ja Ci dziękuję”. Siostry zostały bardzo życzliwie przyjęte przez duszpasterzy i parafian.  Niech Bóg będzie uwielbiony w darze konsekracji zakonnej!

S. Michaela Ostaszewska