Adwentowe spotkanie z dziewczętami w Łucku

   

Temat tego spotkania nawiązywał do Słowa Bożego, a konkretnie w jaki sposób Bóg przemawia do nas. Dziewczęta napisały listy do Boga, w których poruszyły konkretną sprawę prosząc o jej rozwiązanie, np. o dobre rozeznanie. Starały się też modlić w tej intencji. Przyniosły do żłóbka listy i otrzymały na nie odpowiedź. Interesujące jest to, że wszystkie dziewczęta były zadowolone, gdyż każda otrzymała odpowiedź właśnie taką, jakiej potrzebowała.

 

s. Aksana Szczipańska

 

  

 

I jeszcze parę zdjęć z ostatniej katechezy - Spotkanie opłatkowe.