Spotkanie członków Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

– Misja modlitwy za kapłanów

 

Dnia 14 czerwca br. w kaplicy domu generalnego Sióstr Terezjanek została odprawiona Msza św. kończąca roczną pracę członków Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Misji modlitwy za kapłanów, której podkowiańskiej wspólnocie przewodzi s. Teresa Kalska. 90 uczestników spotkania wypełniło podkowiańską kaplicę po brzegi. Eucharystię wraz z homilią dla dzieci oraz katechezę na zakończenie rocznej pracy członków misji wygłosił ks. Ludwik Nowakowski opiekun Misji w Polsce. Katechezę poprzedziła wspólnie odmówiona Modlitwa do Matki Bożej Kapłanów.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna tutaj

Druga część wspólnego świętowania odbyła się na tarasie domu Sióstr. Radosna agapa przy tradycyjnym już grillu oraz wspólnym śpiewie pieśni religijnych i patriotycznych stworzyła atmosferę radości i wspólnotowości. Był to również czas na zapoznanie się z nowymi członkami Misji oraz wymianę doświadczeń z całorocznej pracy formacyjnej. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicyodśpiewaliApel Jasnogórski, po którym ks. Ludwik udzieliłwszystkim zgromadzonym kapłańskiegobłogosławieństwa.

Zaznaczmy, że Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest jednym z wielu dzieł św. Teresy. Jest to jej Misja, jej działania na ziemi. Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Misja modlitwy za kapłanów jest ruchem religijnym działający w Kościele Rzymskokatolickim. Założycielem jest francuski kapłan Ks. Bruno Thewenin.Misja modlitwy za kapłanów narodziła się we Francji na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, w 100-lecie urodzin św. Teresy z Lisieux, która szczególnie upodobała sobie modlitwę za kapłanów.

Działalność Misji łączy w sobie dwa nurty:

- modlitwę - jedna osoba świecka (dziecko lub dorosły) zobowiązuje się do modlitwy za konkretną osobę duchowną, znając tylko jej imię; w intencji powierzonego jej kapłana, kleryka, zakonnika lub siostry zakonnej ofiarowuje modlitwę do Matki Bożej Kapłanów - codziennie przez rok, z możliwością przedłużenia okresu modlitewnej opieki na kolejne lata;

- formację - nie jest ona warunkiem uczestnictwa w apostolacie; chętnym daje jednak możliwość pogłębienia refleksji nad rolą Eucharystii, życia konsekrowanego i miejsca wiernych świeckich w Kościele oraz wejścia na Małą Drogę Duchową św. Teresy.

Misja św. Teresy jest w wielu krajach na świecie. Polska Misja liczy ponad 3 tysiące Aniołów Modlitwy.

 

Modlitwa do Matki Bożej Kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana
Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób
bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna

Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za kapłanów!
Módl się do Ojca Niebieskiego, "by posłał robotników na żniwo swoje".

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,
i uczyć nas , jak stać się dziećmi Bożymi!

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić,
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.

Więcej o Misji modlitwy za kapłanów na stronie: www.misjateresy.pl

s. Dawida Prusińska