Co się działo w nowicjacie....

Uroczystość Wszystkich Świętych w nowicjacie przeżywana była w atmosferze wielkiej radości. Nowicjuszki przygotowywały się do niej poznając życiorysy świętych i błogosławionych mało znanych. Zachęcone  świadectwami życia naszych sióstr i założyciela, postanowiły ułożyć piosenkę. Pragnąc świętości na wzór naszej świętej siostry Teresy dla każdej terezjanki.

 

Każdy może być święty

1. Kardynał Wyszyński był z Podlasia, tu urodził się
Kochał Matkę, z nią rozmawiał, jej też oddał się
I pomimo więzienia
Dla Boga się przemieniał

Ref. Każdy może być święty, jeśli tylko chce.
Mój Przyjaciel Jezus poprowadzi mnie
Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę.
Mój Przyjaciel Jezus poprowadzi mnie,
Bo dobrze wie gdzie.

2. Adolf Piotr Szelążek był Pasterzem, kochał owce swe.
Zachwycił się Małą Drogą, chciał nauczyć jej.
I Bóg dał Mu natchnienie
Założył Zgromadzenie

Ref. Każdy może być święty…

3. Immakulata długa w świecie żyła, tam modliła się.
Wstąpiła do Terezjanek, uświęciła się.
I dom nam darowała,
„Opoka” tam powstała.

Ref. Każdy może być święty…


4. A Bernarda matką naszą była, prostą drogą szła.
Dużo dobra zostawiła, w sercach swoich Sióstr.
I Boże Miłosierdzie
Zaniosła ludziom wszędzie.

Ref. Każdy może być święty…

5. Siostra Terezjanka Bogu ufa, dzieckiem Jego jest.
Wiernie kroczy za Teresą, to Patronka jej.
I modli się od rana,

Bo warto wstać dla Pana!

Ref. Każdy może być święty…