Praca Sióstr z dziećmi i młodzieżą w Łucku
 

Oaza Dzieci Bożych Pierwszego stopnia w Łucku

    W lecie 2015 r. w Łucku po raz pierwszy odbyły się rekolekcje oazowe dla dzieci. Była to tzw. Oaza Dzieci Bożych I stopnia. Ponieważ rekolekcje oazowe trwają zazwyczaj po 15 dni, a my dysponowaliśmy tylko 10-cioma dniami, musieliśmy przeorganizować całe spotkanie. Według mnie udało się to zrealizować, nie umniejszając powadze 15-dniowych rekolekcji. Jako organizatorzy staraliśmy się, żeby uczestnicy przeżyli wszystkie tajemnice Różańca Świętego. Owocem wakacyjnych rekolekcji są aktualnie regularne, cotygodniowe formacyjne spotkania dzieci i animatorów. Ponieważ w parafii w Łucku działa prężnie Oaza Rodzin, nieraz organizujemy Dzień Wspólnoty dla obu grup. Tak też było 16 stycznia 2016 r. Ponieważ był to czas wolny, gdyż trwały zimowe wakacje, Dzień Wspólnoty był rozbudowany. Były zaplanowane gry, zabawy, praca w grupach. Na zakończenie odbył się poczęstunek i podziękowania animatorom za organizację tego dnia. W niedzielę 17 stycznia br. na zakończenie, uczestnicy mieli możliwość zaangażowania się w występ o Bożym Narodzeniu, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

Spotkania oazowe dla dziewcząt w Łucku

     Raz w miesiącu organizujemy spotkania dla dziewcząt, które poszukują swojej drogi życiowej. Chętnie uczestniczą także w tych spotkaniach dziewczęta, które brały udział w nich wcześniej, a obecnie są mężatkami. Ostatni taki otwarty dzień skupienia odbył się 28 stycznia 2016 r. i miał charakter kolędowania przy żłóbku. Tematem tego dnia było: Moje wyjątkowe Boże Narodzenie, a myślą przewodnią podziękowanie za sakramenty święte. Spotkanie rozpoczęło się w domu Sióstr poczęstunkiem. Ponieważ dziewczęta zamężne przychodzą na spotkanie po pracy i są głodne, dlatego czekamy na nie z ciepłym poczęstunkiem, a one dodatkowo przynoszą ze sobą coś na słodko.
     Następna część spotkania dokonała się w kaplicy. Cała grupa podzieliła się swoimi przeżyciami ze Świąt Bożego Narodzenia, dokonując wyboru, żeby to były ich wyjątkowe Święta. Następnie doszliśmy do elementu zaskoczenia. Każda osoba przyniosła na spotkanie swoje zdjęcie z dzieciństwa, w tym roku zdjęcie z chrztu. Złożyliśmy te zdjęcia razem, a następnie rozpoznawaliśmy kto jest na danym zdjęciu. Gdy osoba została rozpoznana, zanosiła swoje zdjęcie do żłóbka i składała je Dzieciątku Jezus. Kładąc zdjęcie, składała też siebie, ofiarowując swoje życie Jezusowi. Był to moment bardzo uroczysty i zawierał w sobie element podziękowania za sakrament chrztu. Wszystkie w tym czasie śpiewałyśmy kolędy. Spotkanie zakończyłyśmy modlitwą o pokój na świecie i za pomyślne spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

s. Aksana Szczipanska

Galeria zdjęć tutaj