„Dlaczego stoicie?” – pod takim hasłem odbyła się w dniach 31.07-09.08.2015 r. XII Piesza Pielgrzymka Świdnicka na Jasną Górę. Z kłodzką grupą Nr 3 pielgrzymowały: s. Bożena, s. Rafaela i s. Natanaela. Trudno opisać wrażenia każdej z nas, wiadomo – jak to pielgrzymka – każdy niesie w sercu tyle różnych intencji, nadziei, dziękczynienia, próśb…
     Atmosfera grupy kłodzkiej, i całej pielgrzymki diecezjalnej była niesamowita. W tym pielgrzymkowym trudzie, przy ponad 30 stopniowym upale, czasem w tumanach kurzu, polnych czy leśnych dróg, a czasem pośród żaru bijącego od asfaltu, z dnia na dzień zbliżaliśmy się do tronu Najlepszej Matki Maryi. Zbliżaliśmy się też do siebie nawzajem… grupa stawała się coraz bardziej wspólnotą, a wielokrotnie iście rodziną… Bugu dzięki za ten piękny i owocny czas… - tu można znaleźć wieści z trasy pielgrzymkowej, a tutaj zdjęcia

s. Bożena Oporska