Przyjęcie do postulatu kandydatki Klaudii Mełnickiej

1 października br. w uroczystość Patronalną Zgromadzenia, w domu generalnym w Podkowie Leśnej odbyło się przyjęcie do postulatu kandydatki Klaudii Mełnickiej, która zapatrzona w św. Teresę od Dzieciątka Jezus pragnie kroczyć jej duchową drogą.

Obrzędu przyjęcia do postulatu dokonała przełożona generalna m. Lucyna Lubińska, przyjmując kandydatkę w szeregi Terezjanek. Wśród zebranych Sióstr w obrzędzie uczestniczyła kandydatka Martyna Śledziewska.

Niech będzie Bóg uwielbiony w darze powołania Klaudii.

 s. Dawida Prusińska

Zdjęcia