Przyjęcie do postulatu Martyny Śledziewskiej
 
20 listopada br. w uroczystość Chrystusa Króla, w domu generalnym w Podkowie Leśnej odbyło się przyjęcie do postulatu kandydatki Martyny Śledziewskiej, która zapatrzona w św. Teresę od Dzieciątka Jezus pragnie kroczyć jej duchową drogą.
Obrzędu przyjęcia do postulatu dokonała przełożona generalna m. Lucyna Lubińska, przyjmując kandydatkę w szeregi Terezjanek.
Niech będzie Bóg uwielbiony w darze powołania Martyny.

Zdjęcia
s. Dawida Prusińska