66. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

66. rocznica śmierci Sługi Bożego Biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950), zgromadziła Jego duchowe córki – Siostry Terezjanki, przy jego grobie, które co roku „pielgrzymują” na grób swego Założyciela w rocznicę Jego odejścia do Pana.

W niedzielę 7 lutego 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu została odprawiona Msza św. o łaskę rychłego wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego bpa A. P. Szelążka. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Kazimierz Piastowski, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu. Eucharystię celebrował także ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii świętojakubskiej, posługiwali w niej: dk. Stanisław Szczęsny i dk. Waldemar Rozynkowski. 

Msza św. zgromadziła nie tylko parafian, ale również siostry terezjanki z kilku placówek w Polsce z przełożoną generalną Zgromadzenia M. Lucyną Lubińską.

Świątynia św. Jakuba Apostoła w Toruniu jest szczególnym miejscem pamięci o Biskupie, gdyż to właśnie w niej spoczęły jego doczesne szczątki – w krypcie kościoła świętojakubskiego w prezbiterium. Biskup zmarł dnia 9 lutego 1950 roku w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski.

Po śmierci Sługi Bożego kościół św. Jakuba stał się miejscem pamięci o Biskupie. Do jego grobu zaczęli przyjeżdżać wszyscy ci, dla których był bliski: kapłani z diecezji łuckiej, siostry terezjanki oraz wierni świeccy, pamiętający swego niezłomnego Pasterza, głównie dawnych diecezjan; także i mieszkańcy Torunia, którzy znali lub słyszeli o Biskupie Szelążku.

6 października 2013 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka na poziomie diecezji toruńskiej. Mamy nadzieję, że doczekamy się momentu, kiedy Biskup Szelążek zostanie ogłoszony błogosławionym, a wtedy kościół św. Jakuba zostanie podniesiony do godności sanktuarium.

Więcej o Biskupie Szelążku, naszym Założycielu na stronie: www.biskupszelazek.pl

Kilka zdjęć tutaj

s. Dawida Prusińska