Rondo im. ks. bp. Adolfa Szelążka w Toruniu
 

Rada Miasta Torunia na 29 sesji, w dniu 27 października br. większością głosów poparła wniosek Radnego Karola Marii Wojtasika dot. nadania nazwy rondu na ul. Ugory w Toruniu im. ks. bp. Adolfa Szelążka.

s. Dawida Prusińska