Roraty w Berdyczowskim Sanktuarium w tym roku odbywają się pod hasłem „Podróż stronami Biblii”. Okres Adwentu to szczególny czas w Sanktuarium Berdyczowskim, od wielu lat, codziennie z wyjątkiem niedzieli, o 6.45 dorośli i dzieci śpieszą na Roraty żeby duchowo przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Żadna modlitwa nie kojarzy się z Adwentem tak jak modlitwa porannej Mszy Świętej Roratniej. Tajemnica i ciemność. Płonące lampiony w rękach dzieci symbolizują oczekiwanie. Dzieci wiedzą, że to coś specjalnego, coś zupełnie innego od tego, co świat oferuje ludziom. Skupienie, cisza, procesja w ciemności, po kolei zapalane świece na wieńcu adwentowym. To zachwyca nie tylko dzieci, ale także dorosłych. W tym roku podczas Rorat z dziećmi zgłębiamy księgi Pisma Świętego. Z ogromnej Biblii, podczas kazania dzieci wyciągają różne ciekawe przedmioty, które charakteryzują konkretną księgę. Każdego dnia, otwieranie księgi to mała przygoda - "Co tam będzie tym razem?" - to sandały Mojżesza, wąż, który kąsał Izraelitów na pustyni podczas podróży, zegar, na pamięć o tym, jak Bóg wstrzymał słońce podczas walki w Ziemi Obiecanej. Mali parafianie z entuzjazmem podróżują stronami Pisma Świętego, podążając do radosnego wydarzenia Dobrej Nowiny - narodzin Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!

Zdjęcia

s. Nina Tartacznik