CZAS NA ROZEZNANIE
 

 

Helena Tymoszczuk jest kandydatką do Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Mieszka w domu zakonnym w Łucku na Ukrainie. Uczestnicząc w życiu sióstr zakonnych rozważa swoja decyzję o wstąpieniu na drogę życia konsekrowanego.

 

s. Dawida Prusińska
Podkowa Leśna
21 marca 2019 roku