Uroczystość ku czci Sł. Bożego A. P. Szelążka w Stoczku Łukowskim

     W niedzielę 8 marca 2015 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stoczku Łukowskim, podczas uroczystej Mszy św. odprawionej o godzinie 12.00 pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Bieńko i ks. prałata Józefa Huszaluka modliłyśmy się o łaskę rychłej beatyfikacji Sł. Bożego Adolfa Piotra Szelążka rodaka ziemi stoczkowskiej, a naszego Założyciela.
     W uroczystej Mszy św. udział wzięła delegacka Sióstr z Podkowy Leśnej, przedstawiciele władz Gminy i Miasta Stoczek Łukowski oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych. Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania skierowała do wszystkich zgromadzonych s. Teresa Kalska, za coroczną inicjatywę modlitw i sportowych rozgrywek w miejscu narodzin biskupa Szelążka. Dopełnieniem dziękczynienia było wypowiedziane świadectwo powołania do naszego Zgromadzenia przez s. Michaelę Ostaszewską, wpisujące się w trwający Rok Życia Konsekrowanego.
     Po uroczystej Mszy św. delegacje Gminy i Miasta złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Ks. Biskupa A. P. Szelążka, która znajduje w kościele przy głównym wejściu. Tego samego dnia, w Zespole Oświatowym w Starej Prawdzie został rozegrany III Turniej Finałowy Amatorskiej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żelechowie. II miejsce zajęła drużyna PGEskapada ISKRA z Miastkowa a III drużyna UKS ŻAK z Gołąbka. Nagrody, puchary i dyplomy dla siatkarek wręczyli: Prezes GKS Armaty pan Michał Świeczak, Wójt Gminy Stoczek Łukowski pan Marek Czub oraz Proboszcz Parafii w Stoczku Łukowskim Ks. Kanonik Stanisław Bieńko. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali również upominki od Sióstr Terezjanek „coś dla ciała i coś dla ducha”.

s. Dawida Prusińska

Zapraszamy do galerii zdjęć tutaj