Za nami Niedziela Palmowa - wielkie Święto Młodych przeżywane w diecezjach.
To ogromna radość dla naszych terezjańskich serc, że mogłyśmy towarzyszyć Młodym w tym dniu.
W dniach 8-9 kwietnia w Wyszkowie miał miejsce Światowy Dzień Młodzieży w ramach diecezjalnego spotkania.
W wydarzeniu tym uczestniczyłyśmy także i my - Siostry Terezjanki - wraz z Terezjańskim Apostolstwem Ufności.
 
Zapraszamy do obejrzenia foto -relacji:
s. Krystyna Nowakowska