Święto Patronalne u Sióstr w Berdyczowie


       W uroczystość Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, która obiecywała opiekować się nami w niebie, świętowałyśmy w Berdyczowie Jej coroczne święto, a zarazem święto naszego Zgromadzenia. Ażeby jeszcze bardziej rozmiłować naszych parafian w świętej Patronce, w naszym kościele została przedstawiona inscenizacja z życia Świętej Teresy i Jej rodziny.

Prośmy naszą Świętą Patronkę o deszcz różany dla nas i całej Ukrainy.

ZDJĘCIA

s. Antonina Puchalska