Terezjańskie Apostolstwo Ufności jest wspólnotą, w której ludzie młodzi uczą się świadomego życia wiarą, a poznając św. Teresę od Dzieciątka Jezus duchowo umacniają się na „małej drodze”, która pomaga im mieć właściwy stosunek do Boga. Dzięki wspólnotowości uczą się w życiu kształtować takie postawy w relacji z drugim człowiekiem, by łatwiej było im iść przez życie oraz kochać bliźniego jak siebie samego. 

Jeżeli nie szukasz idealnej wspólnoty, ale takiej, która uczy przezwyciężać kryzysy, cieszyć się z sukcesów innych i daje radość życia to...
Jeżeli nie szukasz Boga tylko wtedy, gdy jest ci potrzebny, ale chcesz, by był Przyjacielem w twojej codzienności to...
Jeżeli nie chcesz budować swojego życia na złudnych marzeniach, ale wysiłkiem i ufnością małymi krokami dążyć do wielkich rzeczy to...

Zapraszamy Cię na spotkania młodzieżowej wspólnoty TAU:

TAU OSTRÓW MAZOWIECKA
TAU SUWAŁKI (ul.Plater) 
TAU SUWAŁKI (u.Artyleryjska)  
TAU WARKA -  
 

       ABC… APOSTOŁA UFNOŚCI:
            1. POZNAWAJ ŚW. TERESĘ OD DZIECIĄTKA JEZUS PRZEZ ZGŁĘBIANIE TREŚCI
                "DZIEJÓW DUSZY" LUB " RĘKOPISÓW"
            2. SPOTYKAJ SIĘ Z ŻYWYM BOGIEM W SŁOWIE BOŻYM I W EUCHARYSTII
            3.TRWAJ W CIĄGU DNIA W ŚWIADOMOŚCI, ŻE BÓG JEST PRZY TOBIE
            4. ZAWIERZAJ BOGU SIEBIE, TO CO ROBISZ I CZYM SIĘ ZAJMUJESZ
            5. KAŻDE WYDARZENIE STARAJ SIĘ ROZUMIEĆ I ANALIZOWAĆ W BOŻYM ŚWIETLE.
            6. TRWAJ W OBECNOŚCI BOGA, WZBUDZAJĄC AKTY STRZELISTE.
            7. ODDAWAJ SIEBIE BOGU Z PROSTOTĄ I UFNOŚCIĄ DZIECKA.
            8. DOKONUJ WŁAŚCIWYCH WYBORÓW ZGODNYCH Z WARTOŚCIAMI
                WSKAZANYMI PRZEZ JEZUSA W EWANGELII

Zapraszamy do obejrzenia filmików tutaj i tutaj