Terezjańskie Apostolstwo Ufności jest wspólnotą, w której ludzie młodzi uczą się świadomego życia wiarą, a poznając św. Teresę od Dzieciątka Jezus duchowo umacniają się na „małej drodze”, która pomaga im mieć właściwy stosunek do Boga. Dzięki wspólnotowości uczą się w życiu kształtować takie postawy w relacji z drugim człowiekiem, by łatwiej było im iść przez życie oraz kochać bliźniego jak siebie samego. 
 

 

OBOWIĄZKI DUCHOWE TEREZJAŃSKIEGO APOSTOŁA  UFNOŚCI!


- krótka osobista modlitwa poranna (wybrana przez siebie modlitwa, w drodze do szkoły, uczelni) jako akt ufnego powierzenia siebie rękom Dobrego Ojca.
- w ciągu dnia przeczytaj dowolny fragment Pisma Świętego i szukaj odpowiedzi na pytania:, co Pan Bóg chce mi przez Swoje słowo powiedzieć, czego chce mnie nauczyć?
- krótka modlitwa wieczorna ( wybrana lub spontaniczna ) i przypomnienie sobie jeszcze raz wcześniej przeczytanego fragmentu Biblii.
- Jeśli posiadasz Brewiarz, to w miarę możliwości wiernie go odmawiaj.
- Nie znajomość Dziejów Duszy jest nieznajomością św. Teresy, dlatego polecam Ci stopniowe i uważne czytanie tej książki przynajmniej raz w tygodniu. ( 6 kartek)
- Zorganizowanie wspólnego dnia skupienia w kaplicy Sióstr (i nie tylko) raz na trzy miesiące. Jego charakter niech zależy od natchnienia Ducha Świętego, inwencji twórczej i duchowych potrzeb wspólnoty.

       ABC… APOSTOŁA UFNOŚCI:
            1. POZNAWAJ ŚW. TERESĘ OD DZIECIĄTKA JEZUS PRZEZ ZGŁĘBIANIE TREŚCI
                "DZIEJÓW DUSZY" LUB " RĘKOPISÓW"
            2. SPOTYKAJ SIĘ Z ŻYWYM BOGIEM W SŁOWIE BOŻYM I W EUCHARYSTII
            3.TRWAJ W CIĄGU DNIA W ŚWIADOMOŚCI, ŻE BÓG JEST PRZY TOBIE
            4. ZAWIERZAJ BOGU SIEBIE, TO CO ROBISZ I CZYM SIĘ ZAJMUJESZ
            5. KAŻDE WYDARZENIE STARAJ SIĘ ROZUMIEĆ I ANALIZOWAĆ W BOŻYM ŚWIETLE.
            6. TRWAJ W OBECNOŚCI BOGA, WZBUDZAJĄC AKTY STRZELISTE.
            7. ODDAWAJ SIEBIE BOGU Z PROSTOTĄ I UFNOŚCIĄ DZIECKA.
            8. DOKONUJ WŁAŚCIWYCH WYBORÓW ZGODNYCH Z WARTOŚCIAMI
                WSKAZANYMI PRZEZ JEZUSA W EWANGELII

Zapraszamy do obejrzenia filmików tutaj i tutaj