TEREZJAŃSKA  DUCHOWOŚĆ
 

 

Siostra Lucyna Lubińska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, przypomina czym jest duchowość oraz jakie cechy charakteryzują duchowość "małej drogi" określonej przez św. Teresę z Lisieux - patronki zgromadzenia sióstr Terezjanek.
Podkowa Leśna, 5 maja 2019 roku.

 

s. Dawida Prusińska
Podkowa Leśna
02 czerwca 2019 roku