Kolejna rocznica śmierci Założyciela Toruń 2014

 

Jak co roku, w rocznicę śmierci Założyciela, Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, nasze Zgromadzenie "pielgrzymowało" do Jego grobu w Toruniu. Tegoroczna intencja  modlitewna była skierowana do Boga o dar rychłej beatyfikacji Biskupa. W tym roku, jak nigdy zaskoczyła nas pogoda. Jak na miesiąc luty temperatura + 8C to naprawdę miła niespodzianka i okrzyk wdzięczności Dobremu Bogu za dar ciepła i słońca. Jak łatwo można się domyśleć w kościele św. Jakuba było cieplej niż zawsze. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczył ks. proboszcz parafii św. Jakuba Wojciech Kiedrowicz w  asyście diakonów. Wśród nich był p. Waldemar Rozynkowski, diakon stały, który poprzez swoje aktywne zaangażowanie włącza się w dzieło procesu. Przypomnijmy że było on członkiem Komisji historycznej w przygotowaniu procesu Założyciela.  W słowach przywitania przez pasterza parafii do niedzielnej Eucharystii, została zaakcentowana obecność Sióstr na Eucharystii oraz przedstawiony cel przybycia. Dopełnieniem słów ks. roboszcza były słowa Przełożonej generalnej Matki Lucyny Lubińskiej na rozpoczęcie Mszy św. Siostry ubogaciły liturgię sprawowanej Mszy św. Na zakończenie Eucharystii tradycyjnie zebrałyśmy się przy krypcie Założyciela i odmówiłyśmy modlitwę za Jego przyczyną powierzając wszystkie intencje naszego Zgromadzenia, sprawy osobisty, a przede wszystkim modląc się o dar nowych powołań do Zgromadzenia. Na koniec uwieczniłyśmy nasz pobyt pamiątkowym zdjęciem przy ołtarzu w bliskości Założyciela. Po części liturgicznej spotkałyśmy się z na plebanii z ks. proboszczem Wojciechem na ciepłej herbacie, który zawsze podejmuje nas z otwartym sercem i życzliwością, jak Jego poprzednik śp. ks. infułat Andrzej Wawrzyniak. W drodze powrotnej siostry z Rychnowa i Ostródy odwiedziły katolicką rozgłośnię Radio Maryja, występując w ramówce: "W rodzinie Radia Maryja". Miały możliwość przedstawienia cel przybycia do Torunia oraz wspomnienia o naszym Założycielu. Dziękujemy Siostrom za tę inicjatywę, która dała również możliwość wspomnienia o Słudze Bożym dla szerokiego grona słuchaczy Rodziny Radia Maryja. Cieszymy się z ich radosnego świadectwa i prezentacji naszego Zgromadzenia, które popłynęło echem również wśród naszych Sióstr słuchających rozgłośni. 

   

s. Dawida Prusińska