Terezjanki u grobu swojego Założyciela Sł. Bożego A. P. Szelążka w 65. rocznicę śmierci

     Tradycyjnie już w rocznicę śmierci Założyciela, Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, duchowe córki „pielgrzymowały” do jego grobu w Toruniu. W tym roku przypada 65. rocznica śmierci biskupa A. P. Szelążka (1865-1950). Podczas Mszy św. 8 lutego 2015 r. o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym spoczywają doczesne szczątki Sł. Bożego modlono się o dar rychłej jego beatyfikacji. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii św. Jakuba, współcelebrował ks. prałat Kazimierz Piastowski, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, w której od 2014 r. posługują nasze Siostry. Swoją obecnością zaszczycił pan. prof. Waldemar Rozynkowski, diakon stały, członek Komisji historycznej w przygotowaniu procesu Założyciela, współpracujący ze Zgromadzeniem w szerzeniu kultu Sługi Bożego. Msza św. zgromadziła na wspólnej modlitwie parafian oraz Siostry, które przyjechały do Torunia z kilku domów zakonnych z Przełożoną generalną m. Lucyną Lubińską: z Podkowy Leśnej, Rychnowa, Ostródy, Olsztyna, Suwałk, Ścinawki Dolnej oraz z miejscowej wspólnoty w Toruniu. Dodajmy, że ten ostatni dom zakonny, pierwszy w historii Zgromadzenia w diecezji toruńskiej, został erygowany 1 października 2014 r. Siostry posługujące we wspomnianej już parafii MB Królowej Polski podejmują posługę katechetyczno-duszpasterską. Rocznice śmierci Sł. Bożego kierują nasze spojrzenie na jego całe życie, przepełnione miłością Boga, Kościoła i Ojczyzny.
     Przywołajmy w tym miejscu kilka najważniejszym momentów z życia niezłomnego pasterza diecezji łuckiej na Wołyniu. Urodził się 30 lipca 1865 roku w Stoczku Łukowskim, jako syn ziemi podwójnie umęczonej: za wiarę i ojczyznę. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Siedlcach wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1888 roku. Studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu. Pracował na różnych stanowiskach w seminarium duchownym i w kurii biskupiej. Początek jego zaangażowania w obronę praw Kościoła był związany z działalnością w Kolegium Duchownym w Petersburgu (1904-1907), gdzie opracował materiały do ukazu wolnościowego z 1905 r. Po powrocie do Płocka, w latach 1909-1918, pełnił obowiązki rektora seminarium. W 1918 r. został biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Podczas pertraktacji pokojowych w Rydze (1920-1921) bp Szelążek stawał w obronie wyznawców Kościoła w Rosji. Jako Delegat Episkopatu czynnie uczestniczył przy opracowaniu Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską (1925). Po ratyfikacji tej ustawy dbał o wprowadzenie w życie i przestrzeganie przepisów konkordatowych. Papież Pius XI powołał go do prowadzenia rozmów z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. W 1925 r. został ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu. 1 sierpnia 1936 r. erygował Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Watykanu. Więziono go w Kijowie, a po 16 miesiącach, w 1946 r. deportowano do Polski. Ostatnie lata życia spędził w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia, gdzie zmarł 9 lutego 1950 r. Został pochowany w kościele św. Jakuba w Toruniu. Pamięć o nim trwa nieprzerwanie od wielu już lat. Przy jego grobie zbierali się ma modlitwę kapłani z diecezji łuckiej, dopóki żyli. Liczna grupa osób wysiedlonych z Wołynia pamięta o swym pasterzu, przy okazji rocznic śmierci i nie tylko. Także Siostry Terezjanki nawiedzają grób swego Ojca i Założyciela przy każdej sposobności. Otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego (6 października 2013 r.) daje możliwość wszystkim osobom do spotkania z niezwykłą i heroiczną sylwetką Biskupa wygnańca, poznania jego duchowej spuścizny oraz zatrzymania się przy jego doczesnych szczątkach na modlitwie zanoszonej do Boga za jego przyczyną.

     W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin i 65. rocznica jego śmierci. Z tej okazji, został wydany I tom pism Sługi Bożego, zawierający korespondencję Biskupa z Karmelem w Lisieux, gdzie przebywała rodzona siostra św. Teresy. Książka zatytułowana „Zapatrzony w Małą Świętą” ukazuje duchową przyjaźń istniejącą między Biskupem Szelążkiem a św. Teresą od Dzieciątka Jezus i żyjącą jeszcze wówczas w Karmelu jej siostrą Pauliną.

Galeria zdjęć tutaj

Modlitwa o łaski za przyczyną Sł. Bożego Adolfa Piotra Szelążka

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochania drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz miłości Boga i bliźniego. Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu....

 

Osoby, które za jego wstawiennictwem otrzymały szczególne łaski, proszone są o kontakt:

Postulacja ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka

s. Hiacynta Augustynowicz CST

ul. Rydygiera 21 a

87-100 Toruń

e-mail: s.hiacynta@wp.pl

 

Zainteresowanych postacią Sługi Bożego i pracami związanymi z prowadzonym procesem beatyfikacyjnym zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

www.biskupszelazek.republika.pl

s. Dawida Prusińska