Podjęcie posługi misyjnej w Boliwii

Św. Teresa od Dzieciatka Jezus mówiła: „Chciałabym równocześnie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata, aż na najbardziej oddalonych wyspach” i to pragnienie Teresy wypełnia się za każdym razem, kiedy kolejni misjonarze podejmują posługe misyjną na różnych kontynentach świata. Tym razem Ameryka Południowa została wzbogacona o 3 Misjonarki. Po rocznej formacji w Centrum Misyjnym w Warszawie, 22 sierpnia 2016 r. nasze Siostry: Edyta Skała, Joanna Olszewska i Elżbieta Puchalska, udały się na placówkę misyjną w Boliwii, do posługi tamtejszemu Kościołowi. Będą posługiwały w Oruro w diecezji którą kieruje ks. bp Krzysztof Białasik SVD.

Dziękujemy wszystkim Siostrom, Przyjaciołom i Darczyńcom Zgromadzenia za modlitwę, każde dobre słowo i wsparcie Siostrom Misjonarkom. Bez Waszej troski i zaangażowania przygotowania do wyjazdu nie byłyby tak owocne. Niech Dobry Jezus przyjmie to wszystko jako podwaliny owocnej posługi naszych Sióstr w Oruro. Prosimy o modlitwę za Siostry, aby w mocy Ducha Świętego podejmowały czekające ich wezwania misyjny i szerzyły miłość dla Najwyższej Miłości.

Modlitwa za misje

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, któraś przez swe

zasługi została ogłoszona Patronką Misji katolickich

na całym świecie, pomnij na twe gorące preagnienie

zatknięcia Krzyża Chrystusowego na krańcach ziemi i głoszenia

Ewangelii św. aż do skończenia wieków.

Wspomagaj prosimy Cię, wedle swej obietnicy kapłanów,

misjonarzy i cały Kościół Święty.

Święta Tereso od Dzieciatka Jezus, Patronko Misji  - Módl się za nami.


Zdjęcia z domu i z lotniska
 
s. Dawida Prusińska