Zjazd TAU 23-29.07.2018 Zwierzyń - Bieszczady
 
Od poniedziałku 23 lipca 2018 do niedzieli 29 lipca tego roku wspólnoty TAU z całej Polski przebywały w Zwierzyniu na XII zjeździe Apostołów Ufności. Nad całym wyjazdem czuwały Siostry Terezjanki wraz z księdzem Przemkiem. Zjazd rozpoczął się dwoma konferencjami o naszej tożsamości jako kobiety i mężczyzny. Tego samego dnia uczestnicy zaczęli współpracować w grupach na jakie zostali podzieleni. Niedługo później odbyła się pierwsza wędrówka z przewodnikiem do Myczkowiec. Tam wszyscy mogli zobaczyć miedzy innymi studnię o niespotykanej legendzie, Ogród Biblijny, a także Zaporę na Jeziorze Solińskim. Kolejnym ważnym punktem tego dnia była dyskoteka. W czwartek Apostołowie odkrywali swoją tożsamość jako katolików poprzez dwie konferencje, z czego jedną w formie gry terenowej po ośrodku, w którym się zatrzymali. Następnego dnia uczestnicy wyruszyli na drugą wędrówkę do Wetliny, na której szczycie zatańczyli belgijkę. Równie intensywnym dniem okazała się być sobota, w trakcie której odbyła się ostatnia już konferencja, przejazd drezynami na czternasto – kilometrowej trasie i  warsztaty plastyczne. Jednakże najważniejszym punktem tego dnia stały się Nieszpory, po których odbyło się uroczyste przyjęcie do TAU i wyjątkowa Msza Święta niedzielna. Ostatnim wydarzeniem były gry i zabawy w trakcie wieczorku pogodnego. W niedzielę rano razem wyjechaliśmy ze Zwierzynia, by następnie pożegnać się na Dworcu Centralnym w Warszawie, skąd każda wspólnota wróciła do swojego miasta. W trakcie tych wyjątkowych kilku dni wszyscy zintegrowali się, wzrośli w swoim duchu i wierze, a także lepiej poznali patronkę całej wspólnoty TAU – świętą Teresę od Dzieciątka Jezus.
 
foto: https://photos.app.goo.gl/hfPqrTZBdEbvyiJy8
 
/Agata Stępniewska/